17 výhod systému AA-STR

Systém AA-STR pro rekonstrukci plochých střech na šikmé jsme vyvinuli s cílem odstranit nejpalčivější problémy plochých střech a zvýšit životnost nové střechy.

1. Kvalita a delší životnost za rozumnou cenu

Rekonstrukcí ploché střechy systémem AA-STR volíte kvalitní střechu výborných tepelně izolačních parametrů a s výrazně delší životnosti než tomu bývá u ploché střechy.

2. Historické zkušenosti a kvalita materiálů

Systém AA-STR vychází z technologie zastřešování domů prověřené časem – ze šikmé střechy. Prvky systému AA-STR jsou navrženy s cílem minimalizovat údržbu. Dílcové konstrukční provedení umožňuje jednoduchou a rychlou montáž. Důraz klademe na kvalitní provedení a materiály renomovaných výrobců.

3. Tvarová variabilita střechy

Systém AA-STR pro opravy plochých střech a jejich rekonstrukci na šikmé střechy je plně variabilní. Lze jej použít na různé tvary střech – sedlovou, valbovou, pultovou i mansardovou střechu.

4. Řeší nedostatečné či nefunkční spádování plochých střech

Ploché střechy se často potýkají s problémem nedostatečného či dokonce nefunkčního spádování. Místo nekonečných oprav ploché střechy nad stávajícím střešním pláštěm provedeme nový plášť tvořený šikmou střechou s úhlem sklonu 11 až 15 stupňů. Dešťová voda je odváděna do žlabů na obvodu domu.

5. Kvalitní střešní krytina

Pro novou šikmou střechu používáme kvalitní střešní krytiny (trapézový nebo taškový ocelový plech), které jsou základním konstrukčním prvkem pro velkoplošné krytí. Povrchovou úpravou krytiny je žárové pokovení vrstvou zinku nebo aluzinku. Barva konečné povrchové úpravy (např. polyester, poplast) záleží na vašem výběru ze vzorníku.

6. Bohatý výběr detailních prvků střechy

Detailní střešní prvky můžete vybírat ze systémové výroby či klempířských prvků. Materiál prvků je stejný jako u střešní krytiny. Vybrat si můžete například sněhové zábrany, okapový systém, prostupy, oplechování, lemování či kouřové klapky.

7. Difúzní fólie pro delší životnost i ochranu před extrémy počasí

Použitím difúzní fólie z netkané textilie chráním prostor pod krytinou proti vlivu případné kondenzace par na krytině. Prodlužuje se tím životnost celého nosného systému střechy a zároveň tvoří ochranu proti extrémním klimatickém podmínkám.

8. Prověřené odolné kotevní a spojovací prvky

Všechny kotevní a spojovací prvky jsou povrchově upraveny žárovým zinkováním. Kotvení střechy je prováděno dle statistického výpočtu s ověřením skutečné únosnosti kotev tahovou zkouškou na místě.

9. Komplexní impregnace krovu

Dřevěná konstrukce krovu je komplexně impregnována. Řezivo je tříděno tak, aby odpovídalo požadavkům doporučené třídy kvality. Ochranná impregnace je prováděna i na místech řezu, které vznikají při samotné montáži na střeše. Celý systém je montován z profilů, které jsou spojeny pomocí ocelových prvků s povrchovou úpravou antikor.

10. Bez nebezpečí zatečení vody během rekonstrukce

Při rekonstrukci ploché střechy na šikmou systémem AA-STR odpadá potřeba odstranit stávající souvrství ploché střechy. Díky tomu, je po celou dobu rekonstrukce dům chráněn proti dešti a další nepřízni počasí. Během jedné topné sezóny dochází k stabilizaci souvrství a obnovení tepelně akumulační funkce.

11. Prostor pod novou šikmou střechou je pochozí

Systém AA-STR odstranil překážky v dřevěných konstrukcích závislých na příčné spodní vaznici. Využíváme staticky dokonalejší odlehčenou konstrukci navrženou výhradně pro rekonstrukci plochých střech.

12. Lepší možnosti tepelné izolace

Montáží šikmé střechy nad stávající plochou vznikne dvouplášťová střecha s příznivějšími tepelně vlhkostními parametry. Navíc je možno ji dodatečně zateplit jednoduše instalovanou izolací.

13. Posílený systém odvětrávání

Systém odvětrání střechy je oproti standardním střešním systémům posílen.

14. Rekonstrukce vzduchotechniky

Při tomto systému rekonstrukce střechy je možné i provedení rekonstrukce vzduchotechniky nebo provedení přípravy, která minimalizuje finanční náklady na budoucí rekonstrukci vzduchotechniky.

15. Praktický přesah střechy

U okrajů po obvodu domu je prováděn přesah střechy navržený tak, aby umožnil jednoduché ukončení např. plánovaného fasádního zateplení domu, a zároveň ochránil atikový pás fasády.

16. Součástí jsou prvky požární ochrany

Do systému střechy jsou zapracovány vždy prvky požární ochrany (např. protipožární příčka, protipožární obklad vzduchotechnického potrubí).

17. Variabilita prvků systému podle přání zákazníka

Systém střech AA-STR umožňuje variabilní řešení střešních konstrukcí vždy podle přání zákazníka, jak z estetických důvodů, tak i z pohledu optimalizace nákladů a životnosti střechy. Záleží jen na vašich prioritách a požadavcích.

Kam dále…


Rychlé kontakty

Volejte bezplatně

800 888 718

Kontakt

Poptávka