Vstupní podesta a podesta zádveří

Pro vstupní podesty volíme dlažbu s protikluzovou úpravou, která musí odpovídat normativním požadavkům a technickým předpisům.

Pokud je vstupní podesta nevyhovující, je provedena rekonstrukce jejího podkladu včetně vytvoření schodů, nájezdové rampy nebo bezbariérového přístupu

Součástí rekonstrukce podesty je i úprava nebo výměna zábradlí.

Vybudování čistících zón se provádí nejčastěji v exteriéru. Na přání zákazníka může být vchod doplněn o interní čistící zónu.

Pomocí dozdívek a zámečnických prvků je možno vytrvořít nebo upravit systém řešení závětří.

Rychlé kontakty

Volejte bezplatně

800 888 718

Kontakt

Poptávka